Inen insan seksi tsdatingmatch com

Bir kolostomide anüsteki gibi sfinkter kası bulunmaz, bu yüzden kolostomisi olan bir kişi bağırsak hareketlerini kontrol edemez. Bunun için kolostomili kişiler dışkıyı toplamak amacıyla, kullanıp atılabilen bir torba (kolostomi torbası) kullanırlar.Kolostomi ameliyatı sırasında kalın bağırsak karın duvarında açılan bir kesiden dışarıya ağızlaştırılır ki bu haline STOMA denir.Koku – Gaz : Kolostomisi ve ileostomisi olan kişilerin en büyük kaygısı koku ve gazdır.Ancak üretilen torbaların artık daha kaliteli olması ve torbanın doğru bir şekilde kullanılması sonucu koku kesinlikle başkası tarafından hissedilmez.Bir kolostomi kolonun çıkan, yatay, inen veya sigmoid bölümlerinde açılabilir ve bulunduğu yere göre isimlendirilir.Tabii ki stomanın açıldığı yere göre de dışkının kıvamı değişmektedir.

Cerrah bu parçanın bir ucunu kapatır, idrar borularını bu bağırsağın içine yerleştirir, açık olan ucunu da karın duvarındaki kesiden dışarı ağızlaştırır (Stoma).

Stoma anüsten ne kadar uzakta ise dışkı o derece suludur.

Buna göre stoması sol tarafta olanlarda dışkı katı iken sağ tarafta olanlarda ise dışkı daha sulu olmaktadır.

İleostomisi olan kimsede, dışkı sfinkter kası olmadığından devamlı çıkar, kontrol edilemez.

İleostomide dışkının sulu, normalden fazla ve yakıcı olduğu unutulmamalıdır.

Search for Inen insan seksi:

Inen insan seksi-39Inen insan seksi-20

İleostomi, ince bağırsağın ileum bölümünden itibaren karın ön duvarına açılmasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Inen insan seksi”